Soubor HaChucpa vznikl v roce 1997 při Ha Divadle. Byl inspirován programy, které již předtím uváděl Wolfgang Spitzbardt v tomto divadle (M. Buber: Cesta člověka, P. Celan: Slabika Bol). Spolu s Wolfem Spitzbardtem se na vedení souboru od počátku podílí dirigent a klavírista Vít Mareček. Po dobu své existence prošlo souborem HaChucpa mnoho lidí z řad studentů JAMU, brněnské konzervatoře, členů Ha Divadla, brněnské Židovské obce a dalších.

"Chucpa" znamená drzost a drzostí také je, že jsme si troufli navázat na téměř zaniklou tradici židovské kultury v Brně, autenticky oživit a prezentovat publiku židovskou hudbu, jidiš a hebrejské písně, klezmer, scénickou četbu židovské literatury… Do současného repertoáru patří také ukázky z vážné hudby židovských skladatelů (např. Ernest Bloch, Pavel Haas, Joseph Achron). Náš klezmer vychází z tradice aškenázských Židů, neuzavírá se ani vlivům moravské lidové hudby a naopak - není zavázán současné americké a západoevropské módě hrát klezmer vně svého kontextu. Proto v něm také tolik nevyniká jazzový prvek. Kouzlo klezmeru tkví v tom, že se zde zároveň mísí smutek i radost - tak, jak to učí Talmud: jestliže jsme příliš smutní, máme si připomenout přikázání být veselí, jsme-li příliš veselí, máme si připomenout zboření Chrámu a být smutní...

Současné složení souboru:

zpěv, umělecké vedení a dramaturgie
Wolfgang Spitzbardt

klavír, zpěv, hudební vedení a aranže
Vít Mareček


zpěv
Růžena Vlčková
Kristina Kubová
Vendula Ježková

klarinet
Michal Kříž
Jiří Houf

housle
Jakub Látal
Hana Novotná

hoboj
Petr Kadera
Barbora Šteflová

violoncello
Stanislav Beneš
Jan Látal

akordeon
Magdaléna Šenkeříková

Kontakt:

hachucpa@email.cz

Vít Mareček

+420 605 920 131

 

David Lobpreis
+420 602 517 468