Soubor HaChucpa vznikl v roce 1997 při Ha Divadle. Byl inspirován programy, které již předtím uváděl Wolfgang Spitzbardt v tomto divadle (M. Buber: Cesta člověka, P. Celan: Slabika Bol). Spolu s Wolfem Spitzbardtem se na vedení souboru od počátku podílí dirigent a klavírista Vít Mareček. Po dobu své existence prošlo souborem HaChucpa mnoho lidí z řad studentů JAMU, brněnské konzervatoře, členů Ha Divadla, brněnské Židovské obce a dalších.

"Chucpa" znamená drzost a drzostí také je, že jsme si troufli navázat na téměř zaniklou tradici židovské kultury v Brně, autenticky oživit a prezentovat publiku židovskou hudbu, jidiš a hebrejské písně, klezmer, scénickou četbu židovské literatury… Do současného repertoáru patří také ukázky z vážné hudby židovských skladatelů (např. Ernest Bloch, Pavel Haas, Joseph Achron). Náš klezmer vychází z tradice aškenázských Židů, neuzavírá se ani vlivům moravské lidové hudby a naopak - není zavázán současné americké a západoevropské módě hrát klezmer vně svého kontextu. Proto v něm také tolik nevyniká jazzový prvek. Kouzlo klezmeru tkví v tom, že se zde zároveň mísí smutek i radost - tak, jak to učí Talmud: jestliže jsme příliš smutní, máme si připomenout přikázání být veselí, jsme-li příliš veselí, máme si připomenout zboření Chrámu a být smutní...

Současné složení souboru:

zpěv, umělecké vedení a dramaturgie

Wolfgang Spitzbardt

 

klavír, zpěv, hudební vedení a aranže

Vít Mareček

 

zpěv

Růžena Dvořáková

Kristina Kubová

Iva Táborská

Vojtěch Šembera

Andrej Holoubek

 

klarinet

Jiří Houf

Dalibor Spilka

 

housle

Jakub Látal

Hana Bednaříková

 

hoboj

Petr Kadera

Barbora Šteflová

Alexandra Bláhová

 

violoncello

Jan Látal

Zdeněk Žert

 

akordeon

Magdaléna Weirtheimová

zpěv, umělecké vedení a dramaturgie
Wolfgang Spitzbardt
 
klavír, zpěv, hudební vedení a aranže
Vít Mareček
 
zpěv
Růžena Vlčková
Kristina Kubová
Vendula Ježková
Michal Kuča
 
klarinet
Michal Kříž
Jiří Houf
 
housle
Jakub Látal
Hana Bednaříková
 
hoboj
Petr Kadera
Barbora Šteflová
 
violoncello
Stanislav Beneš
Jan Látal
 
akordeon
Magdalena Weirtheimová

Kontakt:

hachucpa@email.cz

Vít Mareček

+420 605 920 131